Zasady użytkowania witryny

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa jakie obowiązują na terytorium Polski i określa zasady działania grupy GenITY Network

i ich serwisów, które znajdują się w domenie http://genity.pl .
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialnośći GenITY Network jako podmiotu zarządzającego
i prowadzącego swoje serwisy. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).
Nazwa grupy, ich serwisy, koncepcje, wygląd grafiki, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

1. Właścicielem marek w domenie http://genity.pl jest „GenITY Network Group”, która została zawiązana 22 lutego 2013r we Włocławku.
2. Niezbędnym dla korzystania z serwisów jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów, akceptując przy tym pliki typu Cookies.
3. Użytkownik rejestrujący konto pod adresem http://genity.pl/register zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich prawidłowych danych, w tym przede wszystkim adres e-mail. W razie podania fałszywych danych użytkownik może stracić prawa do udzielania się w społeczności GenITY na czas określony. Zakazuje się także tworzenie Multi-kont, w razie wykrycia takiego incydentu przez nasz system użytkownik jest banowany, a w najgorszym wypadku może stracić dostęp do strony po przez blokadę adresu IP.
a) Rejestracja na serwerach GenITY Network jest całkowicie darmowa i dobrowolna.
b) Umowa z GenITY Network jest zawierana od momenty wykonania rejestracji.

4. W przypadku chęci usunięcia trwale konta z serwerów GenITY Network, użytkownik może odstąpić od umowy w przeciągu 10-dni od jej zawarcia drogą mailową, po przekroczeniu okresu 10-dniowego konto można usunąć tylko i wyłącznie wypełniając własnoręcznie „dokument DEL1.0”, a następnie jego skan należy wysłać pod adres: [email protected] . Dokument musi być wysłany z identycznego e-maila jak w ustawieniach konta.
a) Konto użytkownika może zostać usunięte, jeżeli użytkownik nie będzie przestrzegał zasad regulaminu.
b) Konto może zostać usunięte na prośbę organów prawnych, a także GenITY Network w razie potrzeby zobowiązuje się do udostępnienia danych osobowych o użytkowniku na potrzebę organów prawnych.

5. Niezależnie od postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Treści umieszczane przez użytkowników w naszych serwisach, a w szczególności za komentarze w, których obowiązuje wolność wypowiedzi.
b) prawidłowość danych udostępnionych przez Usługobiorcę innym Usługobiorcom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców.
c) umieszczone w Serwisie treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy.

6. Postanowienia dotyczące systemu komentarzy na naszych witrynach.
a) Komentarze na naszych witrynach obsługiwane są przez system DISQUS
b) Użytkowników naszej społeczności obowiązuje całkowita 'wolność wypowiedzi’, oznacza to, że użytkownik może dobrowolnie bez oczekiwania na moderacje wypowiadać się na jakiś temat.
c) Zakazuję się obrażania i zastraszania innych użytkowników naszej społeczności, pod karą blokady adresu IP.
d) Udział w dyskusji mogą brać także goście odwiedzający naszą witrynę, jednak że wszystkie ich poczynania są dokładnie śledzone.
e) Zakazuję się reklamowania swoich stron po przez umieszczanie odnośnika czy pisanie tekstów marketingowych. Zezwalamy na umieszczanie odnośników, które w jakiś sposób nawiązują do tematu wypowiedzi.

7. Postanowienia dotyczące funkcji „Czarna lista” (ang. blacklist)
a) Na tzw. Czarną listę trafiają tylko i wyłącznie strony, które przez publikę są wskazywane jako witryny, nadużywające woli użytkownika i próbujące w jakikolwiek sposób narazić użytkownika na straty materialne bądź rzeczowe.
b) Jeżeli właściciel strony chce aby jego witryna została usunięta z czarnej listy musi przedstawić nam argumenty i dowody, które oświadczają, że wina leży tylko i wyłącznie po stronie użytkownika, a nie serwisu.
c) Strony, które powinny ukazać się na 'czarnej liście’ mogą także zgłaszać użytkownicy naszego serwisu, każde zgłoszenie jest przez nas dokładnie przeglądane i staramy się dokonać oceny danej witryny czy jest ona zagrożeniem dla zwykłego użytkownika.

8. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z serwisu jest jednoznacznie akceptacją regulaminu i praw GenITY Network.
Użytkownik podczas rejestracji:
a) Wyraża zgodę otrzymywania na podany adres e-mail informacji i materiałów marketingowych grupy GenITY Network.
b) Akceptuje i wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi modyfikowanie lub usuwanie przez GenITY Network wyglądu/układu swoich serwisów oraz umieszczania w nich materiałów marketingowych.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 15.08.2013
Dokument sporządzony i oficjalnie zatwierdzony przez GenITY Network wchodzi w życie z dniem 15.08.2013