Polityka prywatności

GenITY Network opracowało jednolite zasady postępowania w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Nasza polityka w tym względzie dotyczy informacji osobowych i nieosobowych, uzyskiwanych online, zaś jej celem jest pozostanie w zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami lokalnymi. Przed rozpoczęciem korzystania z któregokolwiek serwisu internetowego Grupy GenITY Network prosimy starannie zapoznać się z jej zasadami.

Zasady wykorzystania uzyskanych informacji

Serwis GenITY nie sprzedaje, wypożycza, użycza ani nie udostępnia uzyskanych informacji umożliwiających identyfikację osoby, o ile nie uzyskał lub nie dostał takiej zgody od osoby zainteresowanej lub nie została do tego zmuszona przez przepisy prawa.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z realizacja prawa do usunięcia swoich danych, prosimy skontaktować się z nami.

Polityka Cookies

Cookies to pliki tekstowe przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, które umożliwiają naszym systemom rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Cookies przechowują takie informacje, jak adres IP, system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej, jednak nie gromadzą żadnych informacji osobowych. Cookies umożliwiają użytkownikowi dostosowanie serwisu internetowego do swoich upodobań.
Wykorzystujemy również cookies do gromadzenia anonimowych informacji, odnoszących się do poszczególnych odwiedzanych serwisów internetowych, które pomagają nam analizować trendy, śledzić ruch użytkowników i gromadzić szeroki zakres danych demograficznych do z agregowanego wykorzystania. W celu zbierania danych i ich analizy korzystamy również z technologii pomiarowej naszych partnerów biznesowych.

Jak chronimy dane osobowe

Dostęp do własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych w dowolnym czasie. W celu przeglądania, uaktualnienia lub skorygowania swoich danych osobowych prosimy skorzystać z zakładki edycji konta.

Informacje osobowe dzieci

Serwis GenITY nie adresuje swoich serwisów internetowych do dzieci (poniżej 13-roku życia) i nigdy nie będzie świadomie gromadzić informacji osobowych pochodzących od dzieci bez uzyskania wcześniej dającej się zweryfikować zgody rodziców. Prosimy, by rodzice dzieci zapoznali się z naszą polityka ochrony prywatności i dopełnili procedury rejestracji za dzieci. Jeżeli wejdziemy w posiadanie informacji, że zarejestrowany użytkownik ma mniej niż 13 lat i zarejestrował się bez zgody rodziców, usuniemy takie dane osobowe z naszych zapisów.

Serwisy internetowe osób trzecich

Proszę zwrócić uwagę, że nasza polityka ochrony prywatności dotyczy wyłącznie serwisów internetowych pozostających pod kontrola GenITY Network, zaś odsyłacze („linki”) do serwisów internetowych osób trzecich są podawane wyłącznie dla wygody użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych serwisów przed przekazaniem im informacji osobowych. Serwis GenITY nie zapoznał się z treścią wszystkich serwisów internetowych osób trzecich, nie kontroluje ich i nie ponosi odpowiedzialności za żaden z tych serwisów, ich treść i politykę ochrony prywatności. Tak więc, GenITY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te serwisy internetowe, za zawarte w nich informacje, oferowane produkty i materiały, jakie można w nich znaleźć.

Dokument został sporządzony dnia: 15.08.2013r.
Dokument może zostać aktualizowany ze wcześniejszym poinformowaniem o tym użytkowników.