Oświadczenie firmy Samsung w sprawie oskarżania ich o zatrudnianie nieletnich

Ostatnio na wielu stronach internetowych pojawiła się informacja z poważnym oskarżeniem. Otóż Organizacja China Labor Watch zarzuca Samsungowi zatrudnianie nieletnich osób w fabryce Shinyang Electronics.

China Labor Watch oskarża Samsunga o to, że nakazuje pracować nieletnim po 11 godzin dziennie, bez dodatków za nadgodziny oraz nie ubezpiecza pracowników. Jednak informacja ta jak na razie nie została przez nikogo potwierdzona jak tylko przez China Labor Watch. Nie zostało także wszczęte żadne postępowanie jak na razie w tej sprawie.

Samsung wydał oświadczenie, które prezentujemy poniżej w całości w treści oryginalnej:

W Samsung Electronics dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak i pracowników naszych dostawców. Ściśle stosujemy się też do polityki zerowej tolerancji wobec zatrudniania nieletnich.

W ramach zobowiązania do zerowej tolerancji dla zatrudniania nieletnich, Samsung przeprowadza rutynowe kontrole i monitoruje swoich dostawców, aby mieć pewność, że postępują oni zgodnie z tą zasadą. W marcu 2013 r. przeprowadziliśmy szczegółowe kontrole naszych dostawców. Następnie w sierpniu 2013 r. i czerwcu 2014 r. inspekcje przeprowadziła firma zewnętrzna. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych przypadków zatrudniania nieletnich.

Cały czas analizujemy pojawiające się zarzuty i zgodnie z przyjętymi przez nas najwyższymi standardami będziemy podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać zatrudnianiu nieletnich przez naszych dostawców.

Pragniemy podkreślić, że od wszystkich naszych dostawców zażądaliśmy wdrożenia nowego procesu rekrutacji, mającego na celu ulepszenie metod sprawdzania tożsamości, aby już na tym etapie wyeliminować potencjalne ryzyko zatrudniania nieletnich. Nowy proces obowiązuje od końca 2012 r. Środki te obejmują osobiste rozmowy z kandydatami przed zatrudnieniem danej osoby, wykorzystywanie elektronicznego skanera do wykrywania fałszywych dowodów tożsamości i rozpowszechnienie nowych wytycznych dla dostawców, określających zobowiązania Samsung w zakresie zapobiegania zatrudnianiu nieletnich. Dodatkowo, w kwietniu tego roku wprowadzono również specjalny system rozpoznawania twarzy. W Samsung uważamy, że naszym obowiązkiem jest wymaganie najwyższych standardów pracy — od nas samych i od naszych dostawców. Wywiązując się z tego zobowiązania oraz dając przykład innym spółkom, 27 czerwca ogłosiliśmy naszą Politykę dotyczącą zakazu zatrudniania nieletnich w Chinach.

Została ona opracowana wspólnie z organizacją Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (http://www.ccrcsr.com/) działającą w Chinach, która jest własnością szwedzkiego oddziału organizacji Save the Children. Wprowadzenie spójnego i stanowczego podejścia zakazującego zatrudniania nieletnich przez naszych dostawców stanowi przykład działań firmy Samsung na rzecz promowania takiego stopnia przestrzegania przepisów, który zagwarantuje spełnianie przez dostawców takich samych wysokich standardów, jakie utrzymujemy we własnych zakładach. Politykę w języku angielskim można pobrać na stronie internetowej (link).

Ponieważ 90% części i podzespołów do naszych produktów dostarczanych jest przez własne zakłady produkcyjne Samsung, możemy stale i bezpośrednio zapewniać najlepsze warunki pracy w całej globalnej sieci zakładów produkcyjnych i przestrzegać międzynarodowych standardów pracy we wszystkich regionach, w których prowadzimy działalność. W odniesieniu do niewielkiej liczby części dostarczanych przez zewnętrznych dostawców działamy tak szybko, jak to możliwe, aby rozwiązywać wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem zaobserwowane podczas naszych własnych kontroli i kontroli firm zewnętrznych oraz organizujemy szkolenia mające na celu poprawę zapewnianych przez nich warunków pracy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*