Mieszkańcy województwa opolskiego otrzymają 500 laptopów za darmo

Władze powiatu krapkowickiego, w województwie opolskim przekażą swoim mieszkańcom dokładnie 500 laptopów z opłaconym na 5 lat abonamentem na internet oraz zapewnieniem darmowego serwisu na wypadek usterek sprzętu. Koszt całego projektu to 3 mln złotych. Jednak, żeby otrzymać laptopa trzeba spełnić określone warunki.

Projekt nosi nazwę "Szansa na rozwój bez barier II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim". Ma on przeciwdziałać wykluczeniom z cyfryzacji oraz wyrównać szanse z innymi powiatami i województwami dla ludności z powiatu krapkowickiego.

Trwa składanie wniosków, o bezpłatnego laptopa z internetem mogą się starać:

Niepełnosprawni, mieszkańcy w wieku powyżej 50. roku życia, rodziny zastępcze, rodziny mające dzieci z najwyższymi wynikami w nauce, w których dochód na głowę członka rodziny nie przekracza 1270 zł netto, rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz rodziny, w których ze względu na złą sytuację materialną dzieci kwalifikuje się do stypendiów socjalnych

Zdaniem starosty powiatu krapkowickiego Macieja Sonika obecna komputeryzacja i wszechstronnie występujący internet to spora część naszego życia. Jak sam powiedział:

"Pomijając ocenę mediów społecznościowych – jeśli jedno czy dwoje dzieci w klasie nie ma dostępu do internetu i możliwości kontaktowania się przez komunikatory czy portale społecznościowe, a większość klasy takie możliwości ma, to pozbawione ich dzieci w pewnym stopniu są poza społecznością swoich rówieśników. Natomiast dla ludzi niepełnosprawnych internet jest jedynym oknem na świat. Zapewnienie dostępu do internetu to także w naszej opinii walka z dziedziczeniem biedy – choćby dzięki możliwości poszukiwania pracy w sieci" "

Poprzednia akcja miała miejsce w latach 2012/2013 wówczas ten sam powiat otrzymał dofinansowanie na 50 laptopów i projekt cieszył się ogromnym poparciem, stąd też starosta postanowił, że po raz drugi zwróci się z prośbą o dofinansowanie kolejnego etapu.

Starosta jest zdania, że gdy przekaże 500 laptopów, to nie będzie z niego korzystać tylko 500 osób powiatu, ale blisko od 2 do 2,5 tysiąca ludzi – wliczył bowiem np. członków rodziny. Tak, więc zaspokaja potrzeby blisko pięciokrotnie więcej niż wydawało by się na pierwszy rzut oka.

Szczęśliwi wybrańcy, którzy otrzymają laptopy zostaną też objęci bezpłatnym szkoleniem jak obsługiwać komputer i korzystać z internetu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*